การจดทะเบียนโดเมนของคุณกำลังรอดำเนินการ โปรดกลับมาตรวจสอบในอีก 1 ชั่วโมง

คลินิกเด็ก บุรีรัมย์ วัคซีนเด็ก โทร.044-612262

คลินิกเด็ก บุรีรัมย์ วัคซีนเด็ก โรคเด็ก
เปิดวันพรุ่งนี้ เวลา 08:00
รูปภาพส่วนหัวของเว็บไซต์

อัปเดต

วัคซีนโปลิโอชนิดกินอาจต้านโควิด-19 ได้

วารสาร ไซเอินซ์ (Science magazine) Science 12 Jun 2020:

เผยแพร่บทความของคณะผู้เชี่ยวชาญนำโดย

ศ.คอนสแตนติน ชูมาคอฟ แห่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ หรือเอฟดีเอ และ

ดร.โรเบิร์ต แกลโล แห่งสถาบันไวรัสวิทยามนุษย์ มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์

ซึ่งระบุว่า ...

อ่านเพิ่มเติม

จากเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมขององค์การนาซ่า NASA
สู่แอปแอนดรอยด์ Rock Art enhancer ของ Anthony Dunk นัก Software Engineer และ Android Developer ชื่อดังชาวออสเตรเลีย
ไปประยุกต์เป็นนวัตกรรมการแพทย์ช่วยคัดกรองโรค จากภาพถ่ายใบหน้า
• ไข้หวัดใหญ่
• ไข้เลือดออก
• COVID-19

เทคนิคลืมเจ็บ สำหรับคนที่ “กลัวเข็มฉีดยา”
เพียงแค่ ‘ไอ’ ครั้งเดียวเท่านั้น!!
คุณหมอ Armand Dorian ผู้ที่จะมาทำการฉีดยาครั้งนี้
ได้บอกเทคนิคให้กับคนไข้
โดยตอนแรกก็ให้ฉีดเข็มแรกไปก่อน
เพื่อให้รับรู้ว่ามันเจ็บมากแค่ไหน
แล้วเข็มต่อมา เขาก็ได้เปลี่ยนไปฉีดที่แขนอีกข้างหนึ่ง
แต่ครั้งนี้จะให้คนไข้ไอ...

อ่านเพิ่มเติม

การใช้แอปแอนดรอยด์วิเคราะห์ภาพใบหน้าผู้ป่วย COVID-19
รายการ "พบหมอธรรมศาสตร์": Fight COVID-19 episode 1
บรรยายโดย ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์
อาจารย์อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19 เมษายน 2563
https://www.youtube.com/watch?v=0Eu-sr-LYFw
แนะนำแอปแอนดรอยด์ “Medical Image ...

อ่านเพิ่มเติม

คลินิกเด็ก วัคซีนเด็ก บุรีรัมย์: จากเทคโนโลยี NASA สู่นวัตกรรมทางการแพทย์
เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม Decorrelation Stretch ขององค์การนาซ่า NASA เมื่อปี 1996
ช่วยให้เห็นภาพพื้นผิวโลกและดาวอังคารที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน
นำมาประยุกต์ใช้เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ Medical innovation

อาการ...

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคลืมเจ็บ สำหรับคนที่ “กลัวเข็มฉีดยา”
ชายไทยอายุ 65 ปี
มีคนแนะนำให้มาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563
โดยใช้เทคนิคลืมเจ็บ สำหรับคนที่ “กลัวเข็มฉีดยา”
เพียงแค่ ‘ไอ’ ครั้งเดียวเท่านั้น!!
หลังฉีดวัคซีนเสร็จแล้ว
รู้สึกนิดเดียว ว่าได้ฉีดวัคซีน
แต่ขณะฉีดวัคซีน ไม่รู้ส...

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563

แหล่งทีมา

1.กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563

http://ddc.moph.go.th/uploads/files/1048320191202064105.pdf

วัคซีนโรต้า Rota Vaccine
ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563
วัคซีนโรต้า ทั้ง 4 ชนิด
สามารถเริ่มให้ครั้งแรกได้เมื่ออายุ 6-15 สัปดาห์
และครั้งสุดท้ายอายุไม่เกิน 32 สัปดาห์ (8เดือน)
โดยแต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์

่แหล่งทีมา
1.กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริ...

อ่านเพิ่มเติม

การค้นพบคือ การเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น แล้วนำมาเผยแพร่ – ตอนที่ 2
เป็นจริงอย่างไร ก็ต้องรอการพิสูจน์จากคนอื่นๆ
สำคัญที่สุดก็คือ ขอให้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชาวโลกที่กำลังเดือดร้อน

บทความวิจัย: การใช้ภาพถ่ายใบหน้าผ่านแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน ช่วยคัดกรองไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ในรูปแ...

อ่านเพิ่มเติม

บริการ

คลินิกเด็ก วัคซีนเด็ก (ไม่คิดค่าบริการแพทย์) หมอเด็ก บุรีรัมย์

 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

  ฿500.00
  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก WHO
 • วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR)

  เด็กทารกควรได้รับวัคซีน MMR ครั้งแรกเมื่ออายุ 9-12 เดือน และรับอีกครั้งเมื่ออายุ 18 เดือน ถึง 2 ขวบครึ่ง
 • วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี (Live JE ชนิดมีชีวิต)

  วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี มีแบบชนิดที่เชื้อยังมีชีวิต และเชื้อไม่มีชีวิต โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแนะนำชนิดมีชีวิตเป็นวัคซีนจำเป็นที่ต้องฉีด ฉีดครั้งแรกตอนอายุ 9-12 เดือน ครั้งที่สองฉีดตอน 12-24 เดือน โดยทั้งชนิดมีชีวิตและไม่มีชีวิตสามารถใช้แทนกันได้
 • วัคซีนตับอักเสบเอ (HAV)

  ไวรัสตับอักเสบเอเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีโอกาสฝังตัวในลำไส้ และมีผลกับตับ ทำให้อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบนี้มีโอกาสป้องกันโรคได้เกือบ 100% การรับเชื้อมาจากการดื่มน้ำ รับประทานอาหาร
 • วัคซีนฮิบ (Hib)

  HIB เป็นวัคซีนรวมโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี และฮิบ ฉีดครั้งแรกในเด็กวัย 2 เดือน และฉีดอีกครั้งในช่วง 4 และ 6 เดือน หลังจากนั้นไม่จำเป็นต้องฉีดในเด็กที่แข็งแรง
 • วัคซีนโรต้า (Rota)

  วัคซีนโรต้า Rota Vaccine ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 วัคซีนโรต้า ทั้ง 4 ชนิดสามารถเริ่มให้ครั้งแรกได้เมื่ออายุ 6-15 สัปดาห์และครั้งสุดท้ายอายุไม่เกิน 32 สัปดาห์ (8เดือน)โดยแต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
 • วัคซีนอีสุกอีใส (VZV)

  -อายุน้อยสุด1ปี แนะนำ 12-18 เดือน -เข็ม 2 แนะนำใหม่ให้เมื่ออายุ 2-4ปี -อาจฉีดเข็ม2 ก่อนอายุ 4 ปี กรณีมีการระบาด อายุ 1-12 ปี ฉีด 2 เข็มห่าง 3-12เดือน -อายุมากกว่า 13 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ ถ้าไม่เคยเป็นฉีด 2 เข็มห่าง 1 เดือน
 • วัคซีนไข้เลือดออก (Dengue vaccine)

  ไข้เลือดออก - อายุ 9-45 ปี จำนวน 3 เข็ม 0, 6, 12 เดือน ในผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน -ผู้ที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออก ควรตรวจเลือดก่อนการฉีด (อ่านเพิ่มคำแนะนำในเวปสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก)

ไข้เลือดออก Dengue

 • รักษาติดเชื้อไข้เลือดออก Dengue infection

  https://www.facebook.com/dengue.infection ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ดังกล่าว

มือเท้าปาก Hand Foot Mouth Disease

 • รักษาโรคมือเท้าปาก

  https://www.facebook.com/HandFootMouthDisease ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ดังกล่าว

เด็กเบื่ออาหาร ไม่หิว กินนมน้อย ไม่กินข้าว ดูแลและแก้ไขได้ง่าย

 • แร่ธาตุอาหารเสริมสังกะสี - ซิงค์ สำหรับเด็ก

  ฿100.00
  แร่ธาตุสังกะสี - ซิงค์ Zinc supplement • ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตให้กับร่างกาย • สำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก • ช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย

สมาธิสั้น ออทิสติก ซึมเศร้า บำบัดด้วยวิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม

 • แร่ธาตุอาหารเสริมแมกนีเซียม สำหรับเด็ก

  สมาธิสั้น ออทิสติก ซึมเศร้า บำบัดด้วยวิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม
 • แร่ธาตุอาหารเสริมสังกะสี - ซิงค์ สำหรับเด็ก

  สมาธิสั้น ออทิสติก ซึมเศร้า บำบัดด้วยวิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม
 • วิตามินดี 3 - Vitamin D3 สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

  สมาธิสั้น ออทิสติก ซึมเศร้า บำบัดด้วยวิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม

ข้อความรับรอง

5 วันที่ผ่านมา
หมอให้คำเเนะนำดีมากค่ะน้องมารับยาวิตามินD. และซิงค์เป็นประจำเลยค่ะกินประจำค่ะตอนนี้น้องแข็งเเรงมากๆเพราะได้ยาดีค่ะมารับการรักษาที่คลินิกนี้ประจำค่ะ (ด.ญ.วิยะดา นาทองไชย)
- วิศนีย์ ท
1 วันที่ผ่านมา
ลูกติดเชื้อRSV ลูกมาหนักใจมากหอบไอมา5วัน มารักษาที่คลินิกหมอมาโนช วันเดียวดีขึ้น รักษาต่อ3วันลูกสดใสขึ้นมาก
- วิชัย ห
สัปดาห์ที่แล้ว
คุณหมอใจดีมากๆเลยค่ะ..มารับวัคซีน..ทานซิงค์ที่คลีนิกคุณหมอ..ดีและถูกมากค่ะ
- หัทยา ว

คลินิกเด็ก วัคซีนเด็ก บุรีรัมย์

ฉีดวัคซีนเด็กในบุรีรัมย์ รักษาติดเชื้อไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก หอบหืด ไอ ปอดบวม ท้องเสีย


ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่

ดูเส้นทาง
182/2-3 ถนน สุนทรเทพ
ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ 31000
ไทย

เวลาทำการ

จ.:8:00–12:00, 18:00–19:30
อ.:8:00–12:00, 18:00–19:30
พ.:8:00–12:00, 18:00–19:30
พฤ.:8:00–12:00, 18:00–19:30
ศ.:8:00–12:00, 18:00–19:00
ส.:8:00–12:00, 18:00–19:30
อา.:8:00–12:00
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด